Faglig bakgrunn

#

Vi mener at om man tar på seg det store ansvaret det er å være oppdretter
bør man også sørge for å være best mulig kvalifisert for oppgaven.

Kursing har vært og er derfor en viktig del av dette for oss.
Vi mener at man bør ha en så allsidig basis-kunnskap som mulig om hund
og hundehold, både for å kunne hjelpe og rettlede valpekjøpere og i forhold til å
kunne gi de hunder man selv har hjemme et så godt liv som mulig.

Kynologi og genetikk-kunnskaper er alfa og omega for å kunne ha en plan og
lykkes med sitt oppdrett, både i forhold til valg av avlsdyr og i størst mulig
grad kunne unngå arvelige sykdommer.

Liv har vokst opp på en gård, så tanken bak avl, avlsplanlegging,
viktigheten av etisk dyrehold, dyrevelferd osv er noe hun har levd med hele livet.
Hun hatt hund i over 20 år, har jobbet over 10 år som hunderfører på heltid,
og trent opp og godkjent egne hunder, i tillegg til at hund også da var hobby.
Siden hun har den bredeste både avlsmessige og hundefaglige bakgrunnen av oss to,
var naturlig at hun bygger videre på dette med kurs og utdanning.

Under er diplomer og kursbevis fra noe av den opplæring Liv har innenfor hund: