Råd ved kjøp av valp.
 

#

Å kjøpe valp er en viktig ting, som krever endel forberedelser og undersøkelser,
og dessverre er ikke alle "oppdrettere" av den ærlig og seriøse typen.

En valp som du kjøper, er noe du skal ha glede av i 10-15 år, derfor er det
viktig å gjøre endel undersøkelser FØR man kjøper valpen.

Med fine hjemmesider og annonser som roser foreldrene opp i
skyene kan man lett bli lurt.

 Men det er jo en del spørsmål du kan stille og ting å være obs på, som kan hjelpe
deg å vurdere om den aktuelle oppdrettere er seriøs eller ikke.

#
 

 • Kjøp ikke valper uten stamtavle.
  Stamtavlen er på en måte "produkoversikten" eller "innholdsregisteret".
  Stamtavlen forteller deg hva din valp består av.
  Ofte vil "oppdrettere" si at de ikke synes stamtavler er noen vits fordi de ikke
  er interresert i utstilling osv, men uansett synes jeg stamtavler er viktig,
  for da vet du hva din valp er et resultat av.
  Du vil også ha behov for å ha en stamtavle for å delta på endel andre
  hundeaktiviteter enn utstilling.
  Ofte er også kull uten stamtavler, uten papirer fordi at foreldrene er for unge
  eller for gamle til å gå i avl, tisper har hatt kull for tett, for mange kull eller at
  foreldredyrene har feil eller defekter som gjør dem uegnet for avl.
  Og om man likevel velger å kjøpe valp uten stamtavle så sjekk likevel opp
  om foreldrene er helsesjekket for det de skal.
  Se neste pkt.
   
 • Helsetester - spør hvilke helsetester som er gjort på foreldredyr,
  besteforeldre og nære slektninger og be om å få se attestene.
  Foreldredyrene til valpene bør  minimum være øyelyst med attest som
  ikke er eldre enn 1 år gammel, sjekket tåreproduksjon og patellalux-testet.
  Foreldrene skal ha kjent DNA-status for Primær Linseluksasjon og helst
  også ha kjent DNA-status for prcd-PRA.
  Be om å få se og gjerne også få kopi av attestene. 
   
 • Spør om det har dukket opp alvorlige sykdommer på hunder i nær slekt,
  og hvilke sykdommer. Det finnes uønskede ting i alle hunder stamtavle/slekt,
  men hos noen er det mere enn andre og alvorligere ting.
  Sier oppdretter at det ikke fnnes noe, så er sannsynligheten stor for at oppdretter
  enten lyver, eller ikke kjenner linjene h*n avler på.
   
 • Kjøp ikke valper fra "oppdrettere" uten kennelnavn.
  Kennelnavn i seg selv er ikke et kvalitestempel, da alt du behøver å
  gjøre for å få et kennelnavn er å fylle ut et skjema og betale ca 2000,-.
  MEN:
  At en oppdretter har kennelnavn viser at de har et ønske om å
  gjøre ting riktig og ha ordnede forhold.
  Seriøse oppdrettere låner heller ikke ut sine hannhunder til tisper
  med eier uten kennelnavn, noe som igjen begrenser hvilke hanner disse
  uten kennelnavn kan få låne, og de virkelige bra hannene vil de da ikke ha
  noen mulighet til å få låne.
   
 • Temprament - det finnes endel skye, engstelige og agressive
  Chinese Crested som dessverre også brukes i avl.
  Vær derfor veldig obs på dette!
  Be om å få hilse på foreldredyr og de andre hundene oppdretter har.
  Vær særlig obs på nær slekt av valpene og hvordan de er.
  Ikke godta idiotforklaringer om at en Chinese Crested er så "spesiell",
  den "trenger tid" eller "har blitt skremt som liten".
  Alle valper skal være åpne, glade, kontaktsøkende og tilgjengelige.
  En sky og nervøs valp vil i de fleste tilfeller være enda verre som voksen!
   
 • Spør hvor lenge oppdretter har vært oppdretter og hvor mange
  valperkull/valper de har produsert på den tiden - har de produsert
  en mengde valper på kort tid er dette mest sannsynlig en valpefabrikk
  og ikke en seriøs oppdretter - styr unna!
   
 • Spør hvor mange valper hannen som er far til kullet har og
  på hvor lang tid og hvor gammel hannen er - styr unna matadorhanner.
   
 • Spør om tispas alder og hvor mange valpekull den har hatt -
  styr unna tisper som er parret for unge, for gamle og tisper som
  har hatt for mange kull eller kull for tett.
  Tisper bør være minst 2 år før de parres første gang, hanner også.
  Tisper over 8 år skal ikke gå i avl, hanner ingen grense.
  Tispa bør ha en løpetid mellom hvert kull, dvs ikke valpekull tettere
  enn med  ca 1 års mellomrom.
   
 • Spør hvor gammel den eldste hunden oppdretter har er, spør hvor mange
  gamle de har osv, svaret vil kunne gi deg svar på om dette er en oppdretter
  som benytter seg av bruk og kast-mentaliteten og kaster ut alle som ikke
  går i avl lengre, eller om de også tar vare på sine gamle hunder og gir
  dem en god alderdom.
   
 • Be om å få komme å hilse på, og dra gjerne på besøk til flere forskjellige
  oppdrettere, da får du et sammenligningsgrunnlag i forhold til hundehold
  og ikke minst hundenes temperament.
  Får du ikke komme hjem til oppdetter å se - styr unna!
   
 • Spør om oppdretter har sikret seg retten på å få valpen tilbake dersom
  valpekjøper ikke kan ha den lengre. Dette gir også et hint om hvorvidt
  oppdretter bryr seg om de valpene de selger, eller om det er
  "valp ut - penger inn" og hva som eventuelt skjer videre
  med valpen kunne man ikke brydd seg mindre med.
   
 • Vær forsiktig med å betale på forskudd, og betales feks depositum,
  så be om å få skrevet en kontrakt samtidig som depositum betales.
   
 • Valpen skal ved levering være microchippet, helsesjekket med attest som
  ikke er eldre enn maks 2 uker, helst ikke eldre enn 1, den skal være behandlet
  mot innvollsorm, og man skal få vite om valpen blir registrert i NKK eller ikke.
   
 • Finn.no er ikke det smarteste/beste stedet å starte sin søken etter valp,
  dette er i all hovedsak "Søpleoppdretternes" tumleplass.
  Styr unna annonser hvor det ikke fremgår klart og tydelig hvem
  som er foreldrene til kullet, hvilke helsetester foreldrene har, og ikke
  minst styr helt unna annonser hvor selger er anonym.
  Finnes massevis av annonser hvor selger er listet som: "selger", "matmor",
  "eier" og annonser hvor selger bare har oppgitt et fornavn.


#